یک لحظه در ذهنتان سوار بر ماشین زمان شده و  به ده سال قبل سفر کنید، حال شخصی روبه رویتان ایستاده آن شخص کسی نیست جز شما.

با خود ده سال قبلتان روبه‌رو شدید. آیا او را در آغوش می‌کشید و با افتخار از خودتان و موفقیت‌هایی که در این ده سال کسب کرده‌اید صحبت می‌کنید یا خجالت می‌کشید و از شرمندگی توان روبه‌رو شدن با او را ندارید؟

یکی از راه‌هایی که می‌تواند کاری کند که در دیدار با خود ده سال قبلتان حس خوبی داشته باشید داشتن برنامه برای توسعه فردی (Personal development)  است.

توسعه فردی چیست؟
به زبان ساده  توسعه فردی مجموعه فعالیت‌هایی است که برای شناسایی و بهبود استعدادها، اشتغال، پتانسل یادگیری،  و حتی ثروت طراحی می‌شود.
توسعه شخصی به‌طور خلاصه یعنی تقویت و پرورش هر مهارتی که می‌خواهید برای بهبود فردی آینده خودتان آن را توسعه دهید.

قطعا ابعاد زیادی برای توسعه فردی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد، توسعه فردی بر روی  ۵ ستون اصلی بنا شده‌است.

این ابعاد عبارت‌اند از: ذهنی، اجتماعی، معنوی، عاطفی و جسمی. هر بعد از این مسیر چالش ها ی خاص خود را دارد و با تمرین، تکرار و ممارست به هدف نهایی خواهیم رسید.

در دوره زنان قدرتمند آبنده ساز کمکتون میکنیم قدم به قدم پیشرفت محسوسی در بعد توسعه فردی رو تجربه کنید. برای شرکت در این دوره فوق العاده روی این لینک کلیک کنید.